(+34) 600 512 746

Create, manage, preserve and provide access to knowledge

I was born in Barcelona and have been working in the field of photography for over 10 years.

I have acquired skills in photography, specializing in the image management at UOC (Open University of Catalonia), IDEP (School of Graphic Design) and EFIC (Institute of Photographic Studies of Catalonia).

During my relationship with the world of photography, I have been working as a photographer, photo editor and documentary.

 

Photography; Social events and social and journalistic photography. Selecting images to illustrate all kinds of communication materials. Capturing the most important moments of events, conferences, lectures, corporate or official events. I adapt to customer requests to make the most of each situation.

Image Manager; I advise your company on the management of volumes of images. We find the best solutions for occasional uses of images or audiovisual documents. You may contact me by email or call me, and we will find the best way to work together.

Crear, gestionar, preservar i facilitar l'accés al coneixement

Nascut a Barcelona, es dedica a la fotografia des de fa més de 10 anys.

S'ha format en fotografia i especialitzat en la gestió del document fotogràfic i audiovisual a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), IDEP (Escola de Disseny Gràfic ) i l'IEFC (Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya ). Recentment, i com a derivada natural, s'ha introduït en el món del vídeo a través de les càmeres DSLR, on ha descobert un nou espai on la seva mirada experta aporta valor afegit.

Durant la seva carrera ha treballat en àmbits molt diversos com a fotògraf, editor de fotografia, y documentalista, convertint-se en un professional molt versàtil i fiable.

 

Fotografia: esdeveniments, congresos, presentacions, conferències, fotografia social, fotoperiodisme... Selecció d'imatges per a il·lustrar tot tipus de materials de comunicació. Captura dels moments més importants de cerimònies, congressos, conferències o esdeveniments corporatius. Respostes adaptades a les peticions de cada client que destaquen i aprofiten el millor de cada situació.

Documentalisme Audiovisual: assessorament per a la gestió de material gràfic, creació i gestió de bancs d'imatges, elaboració de protocols, indexació i arxiu de material gràfic. Consultoria per a la gestió de grans volums d'imatges; identificació de les millors solucions per a l'utilització esporàdica o habitual de fotografies o documents audiovisuals.

Crear, gestionar, preservar y facilitar el acceso al conocimiento

Nacido en Barcelona, se dedica a la fotografía desde hace más de 10 años.

Se ha formado en fotografía y especializado en la gestión del documento fotográfico y audiovisual en la UOC (Universidad Abierta de Catalunya), IDEP (Escuela de Diseño Gráfico) y el IEFC (Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña). Recientemente, y como derivada natural, se ha introducido en el mundo del vídeo a través de las cámaras DSLR, donde ha descubierto un nuevo espacio al que su mirada experta aporta valor añadido.

Durante su carrera ha trabajado en ámbitos muy diversos como fotógrafo, editor de fotografía y documentalista, convirtiéndose en un profesional muy versátil y fiable.

 

Fotografía: eventos, presentaciones, ferias,conferencias, congresos, fotografía social, fotoperiodismo... Selección de imágenes para ilustrar todo tipo de materiales de comunicación. Captura de los momentos más importantes de ceremonias, congresos, conferencias o eventos corporativos. Respuestas adaptadas a las peticiones de cada cliente para destacar y aprovechar lo mejor de cada situación.

Documentalismo Audiovisual: asesoramiento para la gestión de material gráfico, creación y gestión de bancos de imágenes, elaboración de protocolos, indexación y archivo de material gráfico. Consultoría para la gestión de grandes volúmenes de imágenes; identificación de las mejores soluciones para la utilización esporádica o habitual de fotografías o documentos audiovisuales.

 

 

 

All images copyright, all rights reserved

© 2016 by Oriol CM

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Vimeo - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle